pesa

SPALINOWE

Lokomotywa 111Db Gama jest normalnotorowym, 4-osiowym pojazdem, który zasila nowoczesny silnik spalinowy o mocy 2400kW. Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotywy spełniają wymagania odpowiednich norm PN, ISO, IEC, CEN/CENENEC, kart UIC, zaleceń ERRI(ORE) oraz TSI. Dedykowana jest na wszystkie europejskie rynki, w tym także na rynek polski, ponieważ zastosowane rozwiązania konstrukcyjne uwzględniają specyficzne warunki polskiej infrastruktury kolejowej.

Lokomotywa posiada nowoczesny napęd z jednym przekształtnikiem trakcyjnym chłodzonym cieczą i dwoma falownikami dwupoziomowymi na każdy wózek trakcyjny oddzielnie. Wyposażona jest w hamulec elektrodynamiczny i oporowy. Przeniesienie siły pociągowej z wózków na pudło odbywa się za pomocą skośnych cięgieł trakcyjnych.

Lokomotywa wywodzi się z wielosystemowej platformy lokomotyw 111E Gama projektowanej w PESA. W wersji 111Db przeznaczona jest do prowadzenia wszelkich pociągów towarowych i pasażerskich – z szybkimi pociągami ekspresowymi włącznie – z prędkościami do 140 (160) km/h.

Pierwsze lokomotywy Gama – z kontraktu na 10 sztuk – zostały już włączone do eksploatacji w barwach PKP Intercity.