pesa

730M

Biorąc pod uwagę zainteresowanie przewoźników taborem niskopodłogowym PESA Bydgoszcz SA zaprojektowała i oferuje trójczłonowy pojazd spalinowy serii 730M przeznaczony dla kolejowych przewozów podmiejskich i regionalnych. Ten środek transportu składa się z trzech członów, na obu końcach pojazdu umieszczone są kabiny maszynisty. Konstrukcja pojazdu pozwala na jego poruszanie się w dwóch kierunkach, również w trakcji wielokrotnej. W pojeździe 730M komfort podróży jest zapewniany nie tylko dzięki systemom klimatyzowania powietrza, monitoringu i wygodnemu estetycznemu wnętrzu, ale również dzięki wysokości podłogi w wejściach na poziomie 600 mm. Drzwi wejściowe można otwierać i zamykać z kabiny maszynisty, ale może to zrobić również pasażer przy pomocy przycisku. Dzięki specjalnym podnośnikom i wydzielonemu miejscu dla wózków pociąg jest przystosowany do przewozu osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Istnieje także możliwość przewozu bagażu ponadgabarytowego. Pojazdy 730M są przeznaczone do eksploatacji na torach o rozstawie 1520 mm i są zgodne ze wszystkimi wymogami norm GOST oraz normie bezpieczeństwa НБ ЖТ ЦТ 01-98.

Konstrukcja tego pojazdu została wykonana z uwzględnieniem standardu czterech scenariuszy zderzeniowych, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.