pesa

MULTISYSTEMOWE

W „rodzinie” Gama znajduje się również wielosystemowa lokomotywa 111 MS, która jest normalnotorową, elektryczną lokomotywą 4-osiową o mocy 6400 kW. Lokomotywa przystosowana do zasilana napięciami 3 kV DC, 1,5 kV DC; 25 KV AC. Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotywy, tak jak i poprzedniczek, spełniają wymagania odpowiednich norm PN, ISO, IEC, CEN/CENENEC, kart UIC, zaleceń ERRI(ORE) oraz TSI.

Lokomotywa posiada nowoczesny napęd z 2 przekształtnikami trakcyjnymi chłodzonymi cieczą i 4 falownikami po jednym na każdy silnik trakcyjny. Wyposażona jest w hamulec elektrodynamiczny odzyskowy i oporowy. Przeniesienie siły pociągowej z wózków na pudło odbywa się za pomocą skośnych cięgieł trakcyjnych. Podczas prac konstrukcyjnych nad lokomotywą wykorzystywane zostało doświadczenie oraz najlepsze praktyki z poprzednich projektów. Lokomotywa może prowadzić zarówno pociągi towarowe do prędkości 140km/h jak i pociągi pasażerskie do prędkości nawet 200km/h.