pesa

LOKOMOTYWY

Wykorzystując swoje ponad 160 letnie doświadczenie, ale też czerpiąc z wciąż rozwijającego się potencjału firmy – z najlepszych współczesnych, innowacyjnych rozwiązań stosowanych w aktualnie produkowanych pojazdach – PESA Bydgoszcz SA w roku 2012 ukończyła budowę własnej lokomotywy w ramach platformy Gama.

W ofercie lokomotyw PESA, platforma to słowo kluczowe wobec oczekiwań rynku. W skład platformy Gama wchodzą zatem lokomotywy spalinowe o mocy 2400 kW i prędkości do 160 km/h oraz lokomotywy elektryczne jednosystemowe (z opcjonalnym, dodatkowym systemem dojazdowym MATATHON), wielosystemowe zasilane napięciami 1,5kV DC, 3kV DC, 25kV AC rozwijające prędkość do 140 km/h w ruchu towarowym i do 200 km/h w ruchu pasażerskim. Przewoźnik, w zależności od potrzeb, ma możliwość wyboru różnych wersji lokomotyw, w tym również opcję ze wszystkimi rodzajami napięć. Podstawowym założeniem przy projektowaniu platformy Gama była powtarzalność modułów do zabudowy przy różnych typach lokomotyw, przez co ich obsługa jest ułatwiona i standaryzowana.

Misja, którą z konsekwencją realizuje PESA, to zapewnienie satysfakcji użytkownikom dzięki niezawodności, bezpieczeństwu i walorom technicznym pojazdów. To również dbałość o warunki pracy ludzi prowadzących lokomotywę, czego dowodem jest ergonomia kabiny (konsultowana przez PESA z maszynistami już na etapie projektowania) i część socjalna, w której znalazło się miejsce zarówno dla przygotowania posiłku, jak i dla toalety.

Lokomotywy z Platformy Gama obecnie są używane przez polskich przewoźników takich jak: PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, itp, ale pierwszym pojazdem z tej platformy była elektryczna lokomotywa o oznaczeniu 111Ed z systemem dojazdowym Marathon. To ona właśnie została uznana najlepszym produktem wystawianym na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2013 w Gdańsku i to design tej lokomotywy został wyróżniony tytułem „Dobry Wzór 2013” w najbardziej prestiżowym w Polsce konkursie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Taka jest Gama z PESA. Gama wielu możliwości. Pojazd ten jeździ we flocie polskiego przewoźnika Lokomotiv.

Platforma lokomotyw Gama Charakterystyka pojazdów

loko_PL

Zobacz folder