pesa

Porozumienie PKP Intercity – PESA Bydgoszcz

PKP Intercity zawarło z PESA Bydgoszcz porozumienie w sprawie dostarczenia pociągów typu PesaDART. Mimo opóźnień Pesy, uda się utrzymać unijną dotację na nowy tabor. Producent otrzyma środki za poszczególne składy dopiero w momencie ich finalnego odbioru, po przejściu restrykcyjnych procedur testowych. W najbliższych dniach PKP Intercity odbierze kolejne Darty, a przewoźnik zakłada, że pierwsze z nich wyjadą na tory jeszcze w tym roku.

Zakładany termin na dostarczenie 20 pociągów typu Dart przez PESA Bydgoszcz upłynął 14 grudnia. Warunkiem uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej jest zamknięcie projektu przed końcem roku. Podpisane porozumienie pozwoli na utrzymanie dotacji, przy czym przewoźnik zachowuje gwarancję przeprowadzenia wszystkich niezbędnych testów każdego z dostarczonych przez PESA pociągów. W mocy pozostają dotychczasowe warunki umowy i producent nie uniknie należnych PKP Intercity kar finansowych za opóźnienia w dostawie Dartów.

– Osiągnęliśmy porozumienie, które przede wszystkim zabezpiecza interesy naszych pasażerów oraz interesy Spółki. Bez dotacji unijnej nie kupilibyśmy nowych pociągów, dlatego kluczowe było znalezienie rozwiązania w sytuacji spowodowanej opóźnieniami PESA. Wypracowane rozwiązanie uważam za sukces. Nie tylko gwarantuje nam wszystkie dotychczasowe prawa płynące z umowy, ale zyskujemy dodatkowe zabezpieczenia. Odbieramy kolejne pociągi, a pierwszymi Dartami chcemy wyruszyć na tory jeszcze w 2015 r. – mówi Jacek Leonkiewicz, prezes zarządu PKP Intercity.

Realizacja porozumienia – zatwierdzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych – przewiduje kilka etapów. Pierwszym z nich jest dostawa przez PESA wszystkich składów wraz z wymaganą pełną dokumentacją (w tym zezwoleniem Urzędu Transportu Kolejowego) w terminie do 31 grudnia br. Drugi etap polega na złożeniu środków na zakup pociągów w dedykowanym depozycie. Trzeci etap, dla każdego z pojazdów indywidualnie, polegał będzie na skrupulatnych testach w ramach restrykcyjnych procedur PKP Intercity. W ostatnim etapie i dopiero w momencie ostatecznej pozytywnej weryfikacji przez PKP Intercity, zabezpieczone pieniądze za każdy z zaakceptowanych składów będą uwalniane z depozytu i przekazywane producentowi.

PESA deklaruje, że uda jej się dostarczyć wszystkie pociągi zgodne z wymaganiami przewoźnika i dokończyć dostawę w zaplanowanej liczbie.

– Pracujemy na najwyższych obrotach i w najbliższych dniach będziemy przekazywać kolejne Darty. Kontrakt ten traktujemy priorytetowo, a nasze pociągi dopracowane będą w najdrobniejszym szczególe, tak żeby PKP Intercity było z nich w pełni zadowolone, a proces odbiorów przebiegał możliwie najsprawniej – deklaruje Tomasz Zaboklicki, prezes PESA Bydgoszcz.

PesaDART Pojazd004 01 ZewnPesaDART Pojazd004 04 ZewnPesaDART Pojazd004 06 WewnPesaDART Pojazd004 10 WewnPesaDART Pojazd004 07 WewnPesaDART Pojazd004 08 wewn