pesa

Pierwszy PesaDART odebrany przez PKP IC

W środę 2 grudnia br. przedstawiciele PKP Intercity podpisali dokumenty końcowego odbioru pierwszego pojazdu PesaDART. Tego samego dnia Urząd Transportu Kolejowego wydał zezwolenie na dopuszczenie do ruchu 8 kolejnych pojazdów tego typu.

– Trwało to, przyznaję, nieco dłużej niż się spodziewaliśmy, ale spełnienie oczekiwań tak wymagającego Klienta, jak PKP IC musiały poprzedzić drobiazgowe odbiory zarówno pod względem technicznym, jak i formalnym – mówi Jerzy Berg, szef Marketingu Przewozów Krajowych PESA. – Dzięki temu obie strony mają pewność, że do eksploatacji trafiają bezpieczne, komfortowe pojazdy zgodne ze specyfikacją zamówienia i wszelkimi przepisami ruchu kolejowego.

Tym samym już nie tylko produkcyjnego, ale także formalno-prawnego, przyspieszenia nabiera proces przekazywania Klientowi kolejnych składów przez PESA. Wbrew prognozom niektórych mediów realne jest dostarczenie wszystkich pojazdów PesaDART dla PKP IC do końca bieżącego roku.

Trwają odbiory końcowe kolejnych pojazdów, w najbliższych dniach sukcesywnie będą one przekazywane PKP IC.

– Cieszę się, że mimo presji czasu i na przekór czarnym scenariuszom – które przecież docierały także do naszej załogi – osiągamy zakładany cel. – ocenia Marcin Jędryczka, członek Zarządu PESA. – Mobilizacja pracowników, ich wspólne poczucie odpowiedzialności za firmę, ale i za wypełnienie zobowiązań wobec Klienta dało efekt. Co ważne, to efekt nie tylko na dziś czy jutro w postaci tych 20. pojazdów dla PKP IC, ale także sztandarowego produktu dla PESA na kolejne lata i kolejne rynki.

Podpisanie protokołów końcowych odbiorów PesaDART oznacza, że pojazdy są zgodne ze specyfikacją zamówienia i obowiązującymi przepisami.

Pojazd 43 WE PesaDART był od początku projektowany i budowany tak, by odpowiadał wymogom TSI zapisanymi w umowie z PKP Intercity zgodnie z warunkami SIWZ, po czym został przebadany na zgodność z tymi normami. Są to takie wymogi, jak: „ TSI „Tabor kolejowy – hałas”; TSI „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych”; TSI „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”; TSI „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski”; TSI „Sterowanie”.

PesaDART jest również wyposażony w potwierdzony przez jednostkę notyfikującą system ERTMS poziomu 2.

– Wbrew pospolitym hejterom i konkurencji organizującej medialne polowanie na naszą firmę, oddaliśmy Przewoźnikowi przebadany i skrupulatnie skontrolowany pierwszy skład PesaDART, a w ślad za nim będziemy przekazywali kolejne, bo przecież są już gotowe. – mówi prezes Tomasz Zaboklicki. – Oddany w absolutnie rekordowym czasie 13 miesięcy najnowocześniejszy, najbardziej zaawansowany technologicznie pojazd, jaki kiedykolwiek zbudował polski producent, jest najlepszym dowodem, że warto robić swoje.PesaDART Pojazd004 02 Zewn01021