pesa

Logistyka

Szanowni Państwo.

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliwa gazowego do swojego obiektu w Bydgoszcz przy ul.Zygmunta Augusta 11 w roku 2018.

Warunki dostawy:

– grupa taryfowa: W-7A,

– wolumen w okresie umownym: ok.18600000kWh,

– moc umowna: 10972kWh/h,

– okres rozliczeniowy: 1 m-c,

– termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury ( jedna faktura rozliczeniowa),

– cena powinna zawierać koszt bilansowania handlowego.

Oferty należy składać drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy do dnia 14.09.2017r. do godz. 14.00, ważność oferty 3 dni robocze (do 19.09.2017r.).

Osoba do kontaktu: Jacek Bagniewski, tel.kom.695435749, e-mail: jacek.bagniewski@pesa.pl

 

Firma bezustannie poszukuje producentów, jak również dostawców, komponentów z następujących branż:
· producentów, wykonawców elementów konstrukcji stalowych,
· wykonawców obróbki skrawaniem gięciem,
· producentów i dostawców elementów wyposażenia pojazdów (poręcze, wykładziny, fotele),
· dostawców układów jezdnych i napędowych,
· dostawców elementów elektrycznych i elektronicznych do pojazdów,
· dostawców usług transportowych,
· systemów audiowizualnych (systemy emisji reklam, systemy informacji pasażerskiej),
· układów hamulcowych.