pesa

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA w dn. 03.01.2018

W dniu 3 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu PESA Bydgoszcz SA.

Na funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego powołano p. Krzysztofa Sędzikowskiego. Wiceprezesem, Dyrektorem Finansowym został p. Andrzej Juszczyński.

Swoje funkcje pełnić będą nadal dotychczasowi członkowie Zarządu: Dyrektor Marketingu Sławomir Piątek, Dyrektor Produkcji Sebastian Kamecki oraz Dyrektor Badań i Rozwoju Arkadiusz Sobkowiak.

Celem wprowadzanych zmian kadrowych jest wzmocnienie Zarządu w kontekście realizowanych w firmie procesów pozyskania inwestora oraz restrukturyzacji. Właśnie dlatego Rada Nadzorcza powierzyła kierowanie Zarządem PESA managerom z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w restrukturyzacji firm oraz podnoszenia ich wartości.

Tak decyzję Rady Nadzorczej PESA uzasadnił jej Przewodniczący Ireneusz Sitarski:

„ W najbliższych miesiącach dla przyszłości PESA kluczowe będą wdrożenie procesu restrukturyzacji i negocjacje z inwestorami. Stąd właśnie decyzja o wzmocnieniu Zarządu firmy o menedżerów z ogromnym doświadczeniem w restrukturyzacji i stabilizacji dużych przedsiębiorstw. „

Po objęciu funkcji Prezesa Zarządu PESA p. Krzysztof Sędzikowski powiedział:

„Znam PESA od lat, w ostatnim czasie przygotowałem z zespołem program restrukturyzacji firmy. To przedsiębiorstwo z dużym potencjałem, doświadczeniem i kompetencjami w realizacji innowacyjnych projektów, które odniosło w ostatnich kilkunastu latach imponujące sukces. Teraz, gdy nadszedł trudniejszy czas potrzebny jest wspólny wysiłek Zarządu i Pracowników, ale także instytucji finansowych i inwestorów, by zapewnić dalszy rozwój firmy. Jestem przekonany, że PESA będzie odnosić kolejne sukcesy.”

Poniżej informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym nowych Członków Zarządu PESA:

Krzysztof Sędzikowski

Pan Krzysztof Sędzikowski (urodzony w 1959 roku) jest absolwentem Akademii Technicznej-Rolniczej w Bydgoszczy, Instytut Telekomunikacji i Elektrotechniki, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Ponadto, złożył egzamin z zarządzania finansowego, handlu i marketingu w Polsko-Niemieckiej Szkole Zarządzania Łódź/Mannheim i odbył praktykę w koncernie Siemens.

Pan Krzysztof Sędzikowski posiada długoletnie doświadczenie jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu w polskich i międzynarodowych firmach w różnych sektorach działalności (Górnictwo i hutnictwo, zarządzanie funduszem typu „Private Equity”, bankowość inwestycyjna, przemysł płyt drewnopochodnych i papierniczy), w których odpowiadał m.in. za budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wprowadzanie zmian, podwyższanie zyskowności, rozwój rynkowy, rozwijanie i wdrażanie strategii, budowanie silnie motywowanych zespołów, przygotowanie i wdrażanie dużych projektów inwestycyjnych.

W przeszłości Krzysztof Sędzikowski zajmował stanowiska Prezesa i Wiceprezesa w Zarządach takich firm jak: KGHM Polska Miedź S.A., CREDITANSTALT SCG FUND MANAGEMENT S.A, MONDI Świecie S.A, CTL Logistics S.A, Boryszew S.A./Impexmetal S.A.

W latach 2014-2016 był Prezesem Zarządu Kampanii Węglowej SA.

Andrzej Juszczyński

Andrzej Juszczyński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Solvay Brussels School Economics & Management oraz ESCP Europe Campus London.

Jest menedżerem z doświadczeniem w restrukturyzacjach przedsiębiorstw, w których odpowiadał za obszary finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Do 2 stycznie 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Polimeksu – Mostostalu S.A. ds. finansowych; był m.in. odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie procesu dokapitalizowania spółki przez grupy energetyczne poprzez emisję akcji na GPW, przygotowanie Planu Rozwoju oraz jego operacjonalizacji w GK Polimeks – Mostostal.

W przeszłości Andrzej Juszczyński odpowiadał też m.in. za obszar finansów w Kompanii Węglowej i Polskiej Grupie Górniczej, gdzie przeprowadził proces restrukturyzacji.

Wcześniej współpracował z Agencją Rozwoju Przemysłu w zakresie restrukturyzacji Hawe Telekom, a także przygotowywał plan restrukturyzacji i biznesplan dla EKK Wagon. Ponadto był m.in. prezesem Eurolotu oraz członkiem zarządu Orange Real Estate oraz pełnił kluczowe funkcje w strukturach kontrolingu w Orange Polska S.A., wcześniej Telekomunikacji Polskiej S.A.